TVOŘÍME PROSTORY, KTERÉ REAGUJÍ NA MÍSTO, STYL A POTŘEBY KLIENTA. PRACUJEME S TRADIČNÍMI POSTUPY OVĚŘENÝMI LETITOU TRADICÍ. VYUŽÍVÁME TECHNOLOGICKÉ MOŽNOSTI 21. STOLETÍ. PRACUJEME S CITEM, HMOTOU A SVĚTLEM. TVOŘÍME PROSTORY PRO ŽIVOT, PROSTORY S DUŠÍ.

Projektový ateliér David byl založen roku 2001. Od počátku naší praxe poskytujeme komplexní služby v oblasti architektury a urbanismu. Naší hlavní činností je tvorba architektonických návrhů, projektování občanských i technických staveb. Dále se zabýváme úpravami a tvorbou veřejných prostranství, projektováním širších územních celků a krajinných úprav. Mezi našimi realizacemi najdete také výstavní expozice a úpravy interiérů. Portfolio našich realizací obsahuje širokou škálu projektů různého rozsahu. Přestože se nespecializujeme na úzkou oblast architektonické činnosti, tvoří velkou část našeho portfolia kromě bytových a rodinných domů také stavby pro kulturu, školství a administrativu. Nemalý podíl realizací tvoří rekonstrukce historických a památkově chráněných staveb či staveb dotčených ochranou chráněných krajinných území. Sídlíme v Liberci. Liberecký kraj je naším hlavním odbytištěm, ale mnoho realizací máme i v jiných krajích v rámci celé České republiky, i zahraničí.

snury