Ing. arch. Ladislav David

Narodil jsem se 5. března 1961. Po absolutoriu Střední průmyslové školy stavební v Liberci, obor dopravní stavby, jsem nastoupil roku 1980 na fakultu architektury VUT Brno. Zde jsem dokončil studia v roce 1985 obhajobou závěrečné práce na katedře občanských staveb. Po vojenské základní službě jsem byl zaměstnán jako projektant v družstevním podniku DRUPOS. V roce 1990 jsem pracoval cca rok na Útvaru hlavního architekta v Liberci. Po složení zkoušek u ČKA jsem obdržel tzv. velkou autorizaci a začal pracovat v českoněmecké projektové firmě HPI Valbek, později jako vedoucí skupiny. Po transformaci na firmu Valbek jsem zde zastával pozici prokuristy. V tomto období jsem se podílel jako vedoucí projektant na navrhování logistických areálů (skladový a administrativní areál Praha-Zdiby, centrum správy silnic Jablonec nad Nisou), staveb navazujících na dopravní infrastrukturu (čerpací stanice Shell, Agip, BP) a občanské vybavenosti (centrum záchranných služeb Děčín, hotel Krkonoše).

V roce 2001 jsem začal podnikat jako fyzická osoba a po rozšíření firmy pracuji jako jednatel Projektového ateliéru David, s. r. o. Firma má stálý počet cca 10 stavebních inženýrů a architektů. Její činnost se zaměřuje na regionální projekty (rekonstrukce magistrátu Liberec, obchodní centrum INTERSPAR Liberec, konverze požární zbrojnice Jablonec nad Nisou) do investičního rozsahu 300 mil. Kč.

Samostatným okruhem je práce na stavbách sloužících dětem a enviromentální výchově. V této oblasti spolupracuji s „Ceramic Artwork“ Saši Koláčkové, zabývající se monumentální keramickou plastikou, kde působím jako technický poradce. Spolu jsme realizovali několik městských parků, středisko ekologické výchovy v Liberci, Vlašimi, Turnově a Jizerských horách.
Jsme autory rozsáhlé rekonstrukce areálu základní školy v Lesní ulici v Liberci a polyfunkčního centra a muzea v Hrádku nad Nisou.

Ze zahraničních projektů jsem realizoval rekonstrukci obchodního centra firmy Preciosa v Moskvě, rekonstrukce bytových domů v Halle (Německo) a spolupracoval na přípravách výstav umění v Ammersfortu a Rotterdamu (Holandsko).

V mimopracovních povinnostech jsem v současné době členem Správní rady Suchopýr, o. p. s., která se zabývá ekologickou výchovou. Zastávám funkci předsedy ZO ČSOP Kateřinky a spolupracuji jako externí poradce ve funkci člena odborné Architektonické komise AOPK ČR.

Jsem ženatý, otec pěti dětí. S rodinou žijeme v malém domku u lesa v Kateřinkách u Liberce.