Projektový atelier David, má dlouhodobě kolem 10 zaměstnanců. Jádro pracovního týmu tvoří skupina inženýrů a architektů, kterou doplňujeme dle potřeby dalšími specialisty formou externí spolupráce. Projektovým ateliérem David prošlo v minulosti několik dalších projektantů, architektů a inženýrů. Někteří si založili vlastní praxi nebo našli uplatnění i v jiných oblastech umělecké tvorby. S některými nadále příležitostně spolupracujeme.

Ing. arch. Ladislav David
 – jednatel firmy, hlavní projektant, autorizovaný architekt (ČKA)

Ing. Jan Havránek
– stavební inženýr (ext.)

Ing. arch. Jakub Středa
– architekt

Ing. arch. Jan Jirásko
– architekt, grafik (ext.)

Ing. arch. Hana Davídková
– architekt

Ing. arch.  Vojtěch Feigl
– architekt

Ing. Monika Ertlová
– inženýrka vodohospodářských staveb

Ing. Tereza Syrotiuková
– požární specialistka, inženýrská činnost (ext.)

Bc. Jan Hampl
– projektant

Martina Suchá
– týmová asistentka

externí spolupracovníci ateliéru:

Ing. Martina Bulenová, Ing. Petr Kučera
– stavební inženýr

Ing. Vladimír Martin
– geodézie

Ing. Vít Hušek, Ing. Milan Hampl, Ing. Ladislav Pudil
– statika

Ing. Karel Čapek, Ing. Arnošt Hlaváček
– diagnostika stavebních konstrukcí

Ing. Michal Vodňanský, Ing. Pavel Barna, Ing. Přemysl Otto, Ing. Jiří Kovář, Ing. Hana Hermanová
– technické zařízení budov

Miroslav Gatter, Martin Müller
– elektro

Martin Halmich
– požární ochrana budov

Jaroslav Valenta, Antonín Buchar
– rozpočty

Ladislav Míka, Jakub Míka
– průkaz energetické náročnosti budovy