Projektový atelier David, má dlouhodobě kolem 10 zaměstnanců. Jádro pracovního týmu tvoří skupina inženýrů a architektů, kterou doplňujeme dle potřeby dalšími specialisty formou externí spolupráce. Projektovým ateliérem David prošlo v minulosti několik dalších projektantů, architektů a inženýrů. Někteří si založili vlastní praxi nebo našli uplatnění i v jiných oblastech umělecké tvorby. S některými nadále příležitostně spolupracujeme.

Ing. arch. Ladislav David
 – jednatel firmy, hlavní projektant, autorizovaný architekt (ČKA)

Ing. Jan Havránek
– stavební inženýr

Ing. arch. Jakub Středa
– architekt

Ing. arch. Jan Jirásko
– architekt

Ing. arch. Hana Svobodová
– architekt

Ing. arch.  Vojtěch Feigl
– architekt

Jana Rašínová
– inženýrská činnost

Martina Suchá
– týmová asistentka

externí spolupracovníci ateliéru:

Ing. Martina Bulenová, Ing. Petr Kučera
– stavební inženýr

Ing. Tereza Dudek
– požární specialistka, inženýrská činnost

Ing. Vladimír Martin
– geodet