EKOCENTRUM OLDŘICHOV V HÁJÍCH

REKONSTRUKCE PODSTÁVKOVÉHO DOMU A DOSTAVBA SOUBORU STAVEB V OLDŘICHOVĚ V HÁJÍCH

Budova bývalého zájezdního hostince s dochovanou malovanou pozdně barokní komorou byla rekonstruována pro potřeby střediska ekologické výchovy. Stavba byla doplněna o soubor hospodářských, obytných staveb a expozici Jizerky všemi smysly.

MÍSTO: Oldřichov v Hájích
ROK: 2005–2011
INVESTOR: Suchopýr, o. p. s.
CHARAKTER: rekonstrukce, občanské a kulturní stavby
FÁZE: realizace
NÁKLADY: 68 000 000 Kč