MAGISTRÁT MĚSTA LIBEREC

REKONSTRUKCE HISTORICKÝCH BUDOV SPADAJÍCÍCH POD PAMÁTKOVOU OCHRANU

Blok třech historických budov spadajících pod památkovou ochranu byl citlivě upraven pro potřeby magistrátu města. Fasády byly pečlivě restaurovány. Barevné řešení koresponduje s interiérem domu a zároveň respektuje původní členění domu na tři samostatné objekty. Zastřešením dvora vznikla vícepodlažní centrální dvorana – úprava dle konceptu nerealizovaného projektu Freiwald & Böhm z roku 1947. Detailně jsme také řešili projekt expozice muzea, akustiku i audiovizuální techniku víceúčelového sálu.

Stavba byla oceněna Cenou předsedy senátu parlamentu ČR v soutěži Stavba Libereckého kraje 2007.

MÍSTO: Liberec
ROK: 2006–2008
INVESTOR: Město Liberec
CHARAKTER: rekonstrukce, občanské stavby
FÁZE: realizace
NÁKLADY: 315 000 000 Kč