ZÁKLADNÍ ŠKOLA LESNÍ

ÚPRAVA PARTERU A ZATEPLENÍ FASÁDY ŠKOLY

Zahradní úpravy areálu školy a realizace venkovních prvků drobné architektury daly okolí budovy podobu moderní evropské školy, jejíž prostředí je otevřené dětské fantazii a poznání formou Komenského školy hrou.

MÍSTO: Liberec
ROK: 2010
INVESTOR: Město Liberec
CHARAKTER: občanské stavby, zahradní úpravy
FÁZE: realizace