KOTELNA OLDŘICHOV

KOTELNA NA VÝROBU TEPLA Z BIOMASY

Novostavba kotelny v obci Oldřichov v Hájích má charakter venkovské hospodářské stavby, stodoly. Uvnitř se však skrývá moderní technologie na výrobu tepla z biomasy. Kotelna vytápí sedm okolních budov a je počítáno s postupným napojením dalších.

MÍSTO: Oldřichov v Hájích
ROK: 2012
INVESTOR: Obec Oldřichov v Hájích
CHARAKTER: technické stavby
FÁZE: realizace
NÁKLADY: 12 000 000 Kč