BIOGRAF ČESKÝ RÁJ JIČÍN

REKONSTRUKCE BUDOVY KINA V JIČÍNĚ

Budova byla postavena roku 1923, původně jako divadlo, podle projektu pražské firmy Gröger, Hemerka a spol. Během 20. století byla stavba několikrát upravována a doplněna přístavbami, které zásadně změnily její vzhled, zejména pak monumentální arkádový vstup, i samotný interiér.
Projekt rekonstrukce spočívá především v očištění budovy od různorodých pozdějších úprav obnovením vstupního portálu, redukcí kapacity sálu ve prospěch zázemí pro návštěvníky a také v modernizaci audiovizuální techniky sálu. Za zmínku stojí, že Biograf Český ráj patří mezi nejnavštěvovanější kina v Čechách.

MÍSTO: Jičín
PROJEKT: 2014
REALIZACE: 2018
INVESTOR: Město Jičín
CHARAKTER: občanské a kulturní stavby
NÁKLADY: 35 000 000 Kč