DĚTSKÝ KOUTEK LIDOVÉ SADY

REKONSTRUKCE DĚTSKÉHO KOUTKU V LIDOVÝCH SADECH V LIBERCI

Realizací Dětského koutku došlo k upravení a obnově původního areálu, který vznikl v poválečných letech. Bylo nutné obměnit herní prvky a upravit bazénky tak, aby vyhovovaly současným bezpečnostním požadavkům. Součástí koutku je zpevněná plocha s umělým potokem a tryskami doplněná keramickými plastikami.

MÍSTO: Liberec
ROK: 2002
INVESTOR: Město Liberec
CHARAKTER: občanské stavby
FÁZE: realizace
NÁKLADY: 7 000 000 Kč