NOVÝ VSTUP DO MLADEČSKÝCH JESKYNÍ

REKONSTRUKCE A DOSTAVBA VSTUPNÍHO OBJEKTU A ZÁZEMÍ

Během rozsáhlé rekonstrukce areálu byla vrácena původní podoba hrázděné vstupní budově z počátku minulého století, byl vybudován nový východ z jeskynního systému a také byla nově pojednána samotná expozice. Ta návštěvníkům působivě přibližuje život kromaňonského člověka v době kamenné.
Na nových základech a základových deskách vyrostly nové objekty sociálního zařízení, bytu správce a technicko-provozního zázemí. Tyto objekty kopírují skalní masív a jsou odděleny od vstupního objektu.

autor fotografií: DENÍK / Jiří Kopáč

MÍSTO: Mladeč
ROK: 2012
INVESTOR: Správa jeskyní České republiky
CHARAKTER: rekonstrukce, občanské a kulturní stavby, expozice
FÁZE: realizace