MĚSTSKÝ ÚŘAD Brandýs nad Labem Stará Boleslav

REKONSTRUKCE OBJEKTU PRO ÚČELY MĚSTSKÉHO ÚŘADU

Jedná se o rekonstrukci dvou dříve propojených objektů. Historizující novorenesanční budova byla stavebně propojena s novější stavbou z počátku 20. století. Objekt dříve sloužil pro ubytování. Náš projekt řešil rekonstrukci objektů pro potřeby městského úřadu. Bylo nutné vyřešit komplikované  propojení různých výškových úrovní podlaží jednotlivých budov i nový vstup do objektu, který podléhá ochraně památkové péče.

Barevnost reprezentativní části interiérů historizující části byla řešena na základě restaurátorského průzkumu dle požadavků NPÚ. Zbylé prostory byly řešeny střídmě, převážně kombinací bílé a šedé s barevnými akcenty.

MÍSTO: Brandýs nad Labem, Stará Boleslav
INVESTOR: Město Brandýs nad Labem Stará Boleslav
PROJEKT: 2015
REALIZACE: 2016-2017
CHARAKTER: rekonstrukce, občanské stavby
NÁKLADY: 55 000 000 Kč