RD SKLENÁŘ KATEŘINKY

ÚPRAVA FASÁDY A ZAHRADY RODINNÉHO DOMU

Obnova fasády rodinného domu a uzpůsobení navazujících zpevněných ploch. Zádveří – protažení střechy, takže u hlavního vstupu i vstupu do zahrady vzniklo kryté závětří, a krytý prostor na skladování dřeva. Hlavní vstup – nový kamenný pilíř, za vstupem nová krytá venkovní terasa.

Podle architektonického návrhu a požadavku investora byl stávající kontaktní zateplovací systém s probarvenou omítkou opatřen novým barevným nátěrem (barva šedá) a doplněn svislým obkladem z dřevěných latí. Na štítových stěnách je obklad odsazen od fasády tak, aby byl přisazen k viditelné venkovní krokvi krovu. Na bočních stěnách je proveden přímo bez odsazení. V severní štítové stěně došlo také ke zvětšení okenních otvorů pro propojení pokojů se zahradou, včetně zahradnických a terénních úprav navazující části zahrady.
Vzhledem k umístění domu v exponované zatáčce ulice Nad Pianovkou bylo dosaženo většího komfortu soukromí i výhledů zároveň.

MÍSTO: Liberec, Kateřinky
PROJEKT: 2013
REALIZACE: 2014
INVESTOR: Sklenářovi
CHARAKTER: rekonstrukce, bydlení, zahrada
FÁZE: realizace