ŘEDITELSTVÍ LESŮ ČR LIBEREC

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA V LIBERCI

Budova je situována v centru Liberce u hlučné dopravní komunikace. Dominantní skleněná fasáda plní funkci bariérového domu. Součástí technického vybavení je rekuperace vzduchu a aplikace solárních kolektorů pro ohřev TUV. Ve fasádě jsou zastoupeny materiály na bázi dřeva, dřevěné žaluzie a vláknocementový obklad.

MÍSTO: Liberec
ROK: 2003
INVESTOR: Lesy ČR, s. p.
CHARAKTER: administrativní budova
FÁZE: realizace
NÁKLADY: 30 000 000 Kč