RODINNÉ DOMY LIBEREC

2 DOMY VE SVAHU

Potenciál rozvíjející se části města v blízkosti sportovního areálu Vesec a rostoucí poptávka po individuálním bydlení k nám přivedla v jednu chvíli dvě rodiny s podobným zadáním. Vznikly z toho dva dvoupodlažní domy zasazené do svažitého terénu s příjezdovou cestou v horní části pozemku, a zahradami v dolní části pozemku. Mají něco společného, ale přesto jsou každý jiný. Tyto domy byly v řadě první, a další přibývají. Některé v moderním duchu, jiné méně.

MÍSTO: Liberec
PROJEKT: 2014
REALIZACE: 2016
CHARAKTER: bydlení
FÁZE: realizace
NÁKLADY: cca 6 000 000 Kč