DM TRUHLÁŘSKÁ LIBEREC

 REKONSTRUKCE DOMOVA MLÁDEŽE V LIBERCI

Celá akce rekonstrukce domova mládeže byla řešena v jednotlivých etapách, stejně tak projektová dokumentace. Celý proces tím byl trochu komplikovanější, ale výsledkem je celkem zdařilá celková rekonstrukce, a především úprava přední fasády, která tvoří protějšek kostelu sv. Máří Magdaleny od Max Kühna z r. 1911.

V rámci rekonstrukce byla provedena výměna technických zařízení, zateplení a úprava střechy a obvodového pláště. Na čelní fasádě došlo ke zrušení prostorů lodžií, dík čemuž došlo ke zvětšení pokojů i změně architektonického výrazu budovy. V interiéru došlo k vybudování nových koupelen pro každý pokoj, z původních společných koupelen byly vytvořeny společenské místnosti. V rámci interiéru byl navržen a realizován nový nábytek.

MÍSTO: Liberec

ZADAVATEL: Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec
INVESTOR: Liberecký kraj
PROJEKT: 2013
REALIZACE: 2017
CHARAKTER: rekonstrukce, občanské stavby
FÁZE: realizace