ZŠ a MŠ HELSINSKÁ TÁBOR

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HELSINSKÁ, TÁBOR

Rekonstrukce budovy školy probíhala ve dvou etapách:
1/ Rekonstrukce šaten a vstupní části
2/ Výměna části obvodového pláště

Základním kamenem úpravy vstupního pavilonu je zastřešení jižního atria a zrušení jeho obvodových stěn. Tím došlo k rozšíření podlahové plochy celého pavilonu, čímž vznikl prostor pro nové šatny. Stávající šatnové kóje byly nahrazeny provozem se šatnovými skříňkami pro žáky druhého stupně. Zastřešení atria je realizováno jako prosklená sedlová střecha s malým spádem.
Druhé atrium (severní) je také upraveno, přebudované obvodové stěny a zvětšeny plochy prosklení. Prostor atria je osázen novou zelení, popínavými rostlinami na fasádě a dalšími spíše nízkými až středními keři tvořící společně charakter japonské zahrady.
Dispoziční změny se týkaly mj. úpravy dosavadního hygienického zázemí, vzniku nového prostoru s čajovou kuchyňkou, toalet a dalších částí školy.
Výměna obvodového pláště spočívá v odstranění stávajících “Boletických” panelů, které obsahují materiály na bázi azbestu. Tento lehký obvodový plášť byl nahrazen zděnými obvodovými stěnami z cihelných bloků a vytvoření zateplené sendvičové konstrukce. Opláštění je tvořeno cementovláknitými deskami s nepravidelným rastrováním. Obvodová stěna je osazena nepravidelným rastrem plastovými okny šedé barvy a hliníkovými dveřmi. Nové zastřešení vstupní části je tvořeno ocelovou pozinkovanou konstrukcí na železobetonových sloupech se skleněným zastřešením. Další změny obvodového pláště budov byly navrženy na základě již provedené výměny oken a dveří.

MÍSTO: Tábor
ZADAVATEL: ZŠ a MŠ Helsinská, Tábor
INVESTOR: Město Tábor
PROJEKT: 2013
REALIZACE: 2014
CHARAKTER: rekonstrukce, občanské stavby
FÁZE: realizace